Get Adobe Flash player

Platby a vyúčtování

Faktury zasíláme elektronicky

Faktury-daňové doklady vystavujeme a zasíláme standardně bezplatně v elektronické podobě ve formě PDF souboru připojeného k elektronicky podepsané e-mailové zprávě (v souladu se Zák. o elektronickém podpisu 227/2000 Sb. v platném znění, novelizovaný Zák. 440/2004 Sb.).

Z jaké e-mailové adresy faktury zasíláme?

Všechny naše automaticky vystavené faktury odesíláme z adresy info@sysko.cz. Přestože se to většinou nestává, může se stát, že váš poštovní server nebo antispam tuto naši zprávu nesprávně označí jako spam a vy ji přehlédnete. Většina poštovních klientů (jako MS Outlook apod.) však umožňuje určit adresy odesílatelů, jejichž pošta není považována za spam.

Komu fakturu zasíláme a jak změnit doručovací adresu?

Tyto e-maily jsou odesílány automaticky na e-mailovou adresu kontaktu pro fakturaci uvedeného ve smlouvě. Chcete-li tento kontakt změnit, kontaktujte nás.

Jak nadále dostávat papírové faktury?

Za příplatek lze sjednat službu zasílání faktur-daňových dokladů v listinné podobě (za cenu 50 Kč bez DPH za každou 1 zaslanou fakturu).Chcete-li sjednat tuto službu, kontaktujte nás.

Mohu vám důvěřovat?

Námi odeslané e-maily obsahující fakturu-daňový doklad budou v nejbližší době (předpokládáme od června 2010) opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném systémovém certifikátu od certifikační autority České pošty s.p. – PostSignum QCA (dále jen PostSignum QCA).

Co je to elektronický podpis

Elektronický podpis jednoznačně potvrzuje informaci o odesílateli, tedy naší společnosti Sysko s.r.o., a znemožňuje jakoukoli neautorizovanou úpravu e-mailové zprávy včetně jejích příloh provedenou po jejím odeslání z naší společnosti.

Jak mohu otevřít a vytisknout fakturu (PDF soubor)

PDF dokument s fakturou lze zobrazit v prohlížeči Acrobat Reader verze 8 a vyšší, který lze bezplatně stáhnout přímo ze stránek jeho výrobce (klepnutím na následující tlačítko).

Je to legální?

Tento způsob vystavování a zasílání faktur, jakož i jejich zpracování v účetní evidenci je v souladu nejen s našimi všeobecnými obchodními podmínkami, ale splňuje také veškeré právní náležitosti ČR a směrnice EU, především požadavky Zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty na vystavování daňových dokladů v elektronické podobě (§ 26, odst. 4) a jejich archivaci v elektronické podobě (§ 27, odst. 2).