Get Adobe Flash player

Telco, Voip

Instalace, konfigurace a správa pobočkových ústředen. Používané technické řešení nabízí následující funkce:

 •  Převzetí hovoru
  • Funkce převzetí hovoru umožňuje uživatelům přijmout hovor, který vyzvání na telefonu jiné osoby, a to tím, že vytočí speciální kód. V aplikaci je to v původním nastavení kombinace „*8″. Uživatel tedy může na svém telefonu přijmout hovor, který zvoní na kolegově telefonu. Převzetí hovoru je možné v rámci „místností“ (občas nazývané „zóny“), které jsou nadefinované v aplikaci. Velikost místností je otázkou nastavení – například dvě sousedící kanceláře, kde z jedné mohu slyšet vyzvánění telefonu v té druhé, mohou tvořit v aplikaci jednu místnost.
  • Přímé převzetí hovoru umožňuje uživatelům přijmout hovor, který vyzvání na jakékoliv telefonní lince na serveru aplikace, a to dokonce i napříč zónami (pomocí dvou hvězdiček). Pro převzetí hovoru mimo nastavenou místnost potřebují znát jen číslo linky. Převzít hovor například z linky 111 je tedy možné vytočením „**111″.
 • Parkování hovorů – Parkování hovorů využijete v případě, kdy telefonujete a potřebujete se přesunout do jiné místnosti, aniž byste hovor ukončili. Aplikace umožňuje zaparkovat hovor pomocí předvolby parkovací pozice (definována administrátorem) a pokračovat v hovoru na jiném telefonním přístroji vytočením stejného čísla, např. „*512“. Výhodou používání pevných čísel parkovacích pozic je možnost monitorování pomocí BLF (Busy Lamp Field).  BLF je zkratkou pro „Busy Lamp Field“. Tato funkce informuje o stavu linek, podobně jako je tomu u klientů pro instant messaging, kterými jsou například ICQ nebo Jabber. Uživatel tak okamžitě ví, zda je konkrétní linka k dispozici, obsazená nebo na ní vyzvání hovor. Stav ukazuje sada LED indikátorů na telefonech, které funkci BLF podporují. BLF je užitečné zejména pro recepční a často se využívá v kombinaci s funkcí převzetí hovoru k přijímání hovorů, které vyzvánějí na dalších linkách.
 • Integrace s CRM systémy – Aplikace umožňuje integraci s CRM systémy, jakými jsou například SugarCRM. K tomuto účelu používá rozhraní AMI (Asterisk Manager Interface). CRM systém identifikuje volajícího na základě telefonního čísla a zobrazí informace, které jsou v systému uloženy. Díky této funkci lze hovory iniciovat přímo z CRM systému nebo desktopové aplikace pro vytáčení čísel, aktualizovat záznamy o hovorech, sledovat stav hovorů a jejich historii.
 • MyPhone – MyPhone je webové rozhraní aplikace pro koncové uživatele. Toto rozhraní umožňuje uživatelům pracovat s hlasovou poštou, nastavit přesměrování hovorů, prohlížet historii hovorů a vytočit nebo zavěsit svůj telefon. MyPhone umožňuje uživatelům pracovat se svou hlasovou poštou a nastavením telefonu i mimo svou kancelář.
 • Přesměrování hovorů / Najdi mě – Hovory, které přicházejí na vaši linku v kanceláři, můžete snadno přesměrovat prostřednictvím rozhraní MyPhone. Můžete si vybrat, zda má být hovor přesměrován na interní nebo externí telefonní číslo, případně nadefinovat seznam čísel, na kterých se vás systém pokusí prozváněním zastihnout. Uživatelé s několika linkami si mohou pro každou linku nastavit jiná pravidla přesměrování.
 • Skupiny prozváněných čísel – Díky skupinám prozváněných čísel můžete svoji linku přesměrovat na několik telefonů zároveň. Již žádný další zmeškaný hovor. Hovory můžete nyní přijímat prostřednictvím stolního SIP telefonu ve své kanceláři, softphonu na vašem počítači nebo na vašem mobilním telefonu, když jste zrovna na cestách.
 • Integrace e-mailu a hlasové schránky – Vaše hlasové zprávy v komprimovaném formátu WAV nyní můžete organizovat přímo ve své e-mailové schránce. Práce s hlasovou poštou nebyla nikdy snazší. Aplikace integruje hlasovou poštu s e-mailem. Dostanete oznámení o nové hlasové zprávě e-mailem přímo do vaší poštovní schránky, zprávu si poslechnete na vašem počítači a smažete ji přímo ve svém e-mailovém klientovi. Změny provedené v e-mailu se okamžitě projeví v hlasové schránce a naopak.
 • Nahrávání hovorů – Aplikace umožňuje nahrávání a kontrolu hovorů ve frontě pouhým zaškrtnutím příslušné volby. Díky vestavěné funkci nahrávání hovorů je možné zaznamenávat příchozí a odchozí hovory u jednotlivých telefonních čísel, konferencí a dokonce i skupiny prozváněných čísel.
 • Reportování – Manažeři mohou využít reportů o probíhajících hovorech, konferencích a frontách hovorů, a to v reálném čase. Získají tak přehled o počtu uskutečněných hovorů, procentu hovorů zodpovězených nebo přesměrovaných do hlasové schránky, průměrném čase, který volající stráví čekáním na zodpovězení, atd.
 • Konferenční hovory – Pro velké nebo opakující se konference můžete prostřednictvím webového rozhraní nastavit přístupové linky a pravidla pro přihlášení. Nebo jednoduše zvedněte telefon a vytvořte konferenční hovor kdykoli potřebujete.
 • Dynamické hlasové konference – Aplikace  nyní poskytuje dva typy konferencí – staticky konfigurovanou a nově i dynamickou. Volající účastníci, kteří zavolají na telefonní linku v rámci dynamické konference, musí zadat identifikační číslo konference a PIN. Pokud je to identifikační číslo právě probíhající konference, je volající účastník ihned připojen ke konferenci. V opačném případě je konference vytvořena a volající bude její první účastník. Konference je ukončena ve chvíli, kdy se odpojí její poslední účastník.
 • Podpora pro specifické vyzvánění přiřazené ke konkrétním skupinám – Aplikace podporuje specifická vyzvánění, takže nyní si můžete nastavit různé vyzváněcí tóny pro interní (v rámci stejné ústředny PBX) a externí telefonní čísla nebo skupinu prozváněných čísel.
 • Automatická konfigurace SIP telefonů – Připojte svůj stolní SIP telefon do sítě a Aplikace ho sám rozezná, nastaví jeho konfiguraci a automaticky mu přidělí nové číslo linky. Podporovány jsou nejpopulárnější modely výrobců Cisco, Linksys, Polycom, Snom a Yealink/Wel. Ostatní telefony kompatibilní s protokolem SIP můžou být připojeny a nastaveny pro použití s aplikaci  ručně.
 • Integrovaný DHCP server – Aplikace má integrovaný DHCP server, který automaticky přiřadí IP adresy k VoIP zařízením. Stačí zapojit vaše VoIP zařízení do sítě, a je to.
 • Podpora adresářových služeb – Díky podpoře Active a Open Directory můžete Aplikaci  snadno integrovat do vaší stávající sítě. Použití adresářové služby však není pro jeho fungování nezbytné. Aplikace disponuje vlastním interním adresářem.
 • Vzdálené monitorování protokolem SNMP – Nyní můžete vzdáleně monitorovat server prostřednictvím protokolu SNMP. Získáte celkový přehled o využití a výkonu serveru.
 • Webová administrace – Konfigurace se provádí prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní. Administrátoři se mohou připojit z jakéhokoli místa na světě a spravovat uživatele, linky, konference, fronty hovorů, skripty automatického hlasového menu, nastavení hlasových schránek, atd. Prostřednictvím webového rozhraní můžete také nahlížet do reportů o stavu systému a do podrobných statistik o používání.
 • Skupiny vyzvánění – Prostřednictvím této funkce můžete příchozí hovor nechat vyzvánět na všech linkách v určitém oddělení. Seznam linek můžete ovšem snadno upravit tak, aby obsahoval kohokoli. Pro případ, že v daný moment nebude dostupný nikdo, kdo by mohl hovor převzít, můžete pro vyzváněcí skupinu nastavit náhradní linku a časový limit, takže volající nebude na lince čekat na zodpovězení hovoru déle, než chcete.
 • Podpora faxu – Fax není passé. V některých zemích je fax nezbytným prostředkem komunikace. Aplikace přichází s podporou faxu ve třech různých variantách.
  •  T-38 support. Z kterékoli telefonní linky můžete posílat a přijímat faxy. Stačí připojit fax k analogovému telefonnímu adaptéru (například Cisco SPA 112) a poté k adaptéru přiřadit jednu z telefonních linek aplikace.
  • Fax-to-email. Všechny uživatelské telefonní linky mohou přijímat a posílat faxové zprávy jako přílohy ve formátu PDF a TIFF. Kromě toho můžete definovat PBX službu použitím samostatné telefonní linky, ze kterého lze přijímat a odesílat faxy pomocí e-mailu.
  • PDF-to-fax. Aplikace poskytuje jednoduchou metodu pro zasílání faxů nahráním souboru ve formátu PDF do klienta Operator client.
 • Paging – Potřebujete se často rychle spojit s určitou skupinou osob? Žádný problém. Aplikace nabízí podporu pro paging ve formě pagingových skupin. Správce jednoduše definuje pagingovou skupinu, přiřadí ke skupině telefonní linku a přidá ke skupině několik telefonů. Pokud chce uživatel kontaktovat všechny členy skupiny, stačí zavolat na číslo telefonní linky dané skupiny. Telefon hovor automaticky přijme a aktivuje reproduktor.
 • Fronty hovorů – Fronty hovorů jsou vhodné zejména pro servisní oddělení. Volající uslyší připravenou zprávu fronty hovorů, zatímco systém podle přednastavených pravidel najde volného agenta. Agenti se mohou přihlašovat a odhlašovat do/z fronty, nebo jim můžete přidělit „oddychový čas“ po každém hovoru, než jim systém začne opět přidělovat volání. Jednoduchým zaškrtnutím příslušné volby můžete všechna příchozí volání nahrávat a monitorovat a průběžně kontrolovat kvalitu odpovědí na volání.
 • Automatické hlasové menu – Ať už potřebujete pouze jednoduché ohlášení a následné přesměrování hovoru nebo několika úrovňovou hlasovou nabídku, editor automatického hlasového menu vám pomůže vytvořit hlasovou nabídku přesně podle vašich požadavků. Potřebujete ohlášení na začátku nabídky nebo podnabídky nebo doplňkovou informaci po stisknutí tlačítka? Chcete použít časové podmínky pro informaci podávanou mimo pracovní dobu nebo během dovolené? Chcete doplnit výchozí akce pro případ, že volající po určitou dobu nereaguje? Je snadné vytvořit skript, který tohle všechno obsahuje.
 • Reporty – Aplikace vám v reálném čase poskytne podrobné statistiky o čekacích dobách ve frontách hovorů nebo o konferenčních hovorech. Reporty mohou obsahovat také informace o příchozích a odchozích hovorech, zda byly přijaty a jak dlouho trvaly. Můžete si vytvořit přesný obrázek o tom, kolik hovorů se uskuteční na vašem obchodním oddělení a jak dlouho v průměru vaši zákazníci čekají na lince.

NEZAPOMÍNÁME ANI NA BEZPEČNOST

 • Ochrana před hádáním hesel – Aplikace zablokuje IP adresu klienta po určitém počtu neúspěšných pokusů o přihlášení. Tím chrání telefonní systém před zneužitím. Předchází tomu, aby neoprávněné osoby získaly přístup k vašemu telefonnímu systému a převzaly nad ním kontrolu.
 • Detekce podezřelého chování – Na základě typických vzorců chování může správce definovat např. počet hovorů uskutečněných v konkrétním čase z určitého místa, typickou délku hovoru apod. a díky tomu rozpoznat jakékoliv nestandardní chování. V případě detekce podezřelého chování systém informuje správce a/nebo vypne pobočkovou ústřednu, aby mohl správce situaci analyzovat a provést příslušná opatření. Systém je bezpečně ochráněn před neoprávněným zneužitím a vy před finanční ztrátou.
 • Šifrování hovorů – Pro ochranu soukromí podporuje aplikace šifrování hovorů prostřednictvím protokolu TLS. Hovory jsou šifrované u klientů, kteří jsou připojeni k serveru a podporují protokol TLS.